TIME WAITS FOR NO ONE

DỊCH TRANG NÀY

Cambridge Dictionary

TỪ ĐIỂN ONLINE

TRẮC NGHIỆM T.A

"TRÌNH ĐỘ A
TRÌNH ĐỘ B
TRÌNH ĐỘ C

Tài nguyên thư viện

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Thanh Tân-0905.59.79.39)

LIÊN KẾT WEBSITES

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHÁCH GHÉ THĂM

  TIN MỚI CẬP NHẬT

  Luyện thi FCE, speaking online

  Free Practice Tests for learners of English
  The following practice tests are at B2 level: The ability to express oneself in a limited way in familiar situations and to deal in a general way with nonroutine information.All practice tests at this level
  About FCE Reading 1 Reading 2 Reading 3
  Use of English 1: Use of English 2 Use of English 3 Use of English 4
  Listening 1 Listening 2 Listening 3 Listening 4
  writing 1 writing 2. Grammar test FEC Listening test

  Chào mừng quý vị đến với website của Phan Thanh Tân

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài học Tiếng Anh > Từ vựng >

  Vocabulary: The Human Body

  Vocabulary: The Human Body

  Cùng học các từ tiếng Anh về cơ thể con người qua từ điển bằng hình ảnh sau nhé!

  The Body - Thân mình


   

  1. face /feɪs/   - khuôn mặt 11. back /bæk/   - lưng
  2. mouth /maʊθ/   - miệng 12. chest /tʃest/   - ngực
  3. chin /tʃɪn/   - cằm 13. waist /weɪst/   - thắt lưng/ eo
  4. neck /nek/   - cổ 14. abdomen /ˈæb.də.mən/   - bụng
  5. shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/   - vai 15. buttocks /'bʌtək/   - mông
  6. arm /ɑːm/   - cánh tay 16. hip /hɪp/   - hông
  7. upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/  
  - cánh tay trên
  17. leg /leg/   - phần chân
  8. elbow /ˈel.bəʊ/   - khuỷu tay 18. thigh /θaɪ/   - bắp đùi
  9. forearm /ˈfɔː.rɑːm/   - cẳng tay 19. knee /niː/   - đầu gối
  10. armpit /ˈɑːm.pɪt/   - nách 20. calf /kɑːf/   - bắp chân

   

   

  The Hand - Tay

   


  21.wrist /rɪst/  
  - cổ tay
    24. thumb /θʌm/  
  - ngón tay cái
    27. ring finger /rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/  
  - ngón đeo nhẫn
  22.knuckle /ˈnʌk.ļ/  
  - khớp đốt ngón tay
    25. index finger /ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/
  - ngón trỏ
    28. little finger /ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/ 
  - ngón út
  23.fingernail /ˈfɪŋ.gə.neɪl/ 
  - móng tay
    26. middle finger /ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/ 
  - ngón giữa
    29. palm /pɑːm/ 
  - lòng bàn tay

   

   

  The Head - Đầu

   


    30. hair /heəʳ/  - tóc
    31. part /pɑːt/  - ngôi rẽ
    32. forehead /ˈfɒr.ɪd/ - trán
    33. sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/  - tóc mai dài
    34. ear /ɪəʳ/  - tai
    35. cheek /tʃiːk/  - má
    36. nose /nəʊz/  - mũi
    37. nostril /ˈnɒs.trəl/  - lỗ mũi
    38. jaw /dʒɔː/  - hàm, quai hàm
    39. beard /bɪəd/  - râu
    40. mustache /mʊˈstɑːʃ/  - ria mép
    41. tongue /tʌŋ/  - lưỡi
    42. tooth /tuːθ/  - răng
    43. lip /lɪp/  - môi

   

   

  The Eye - Mắt

   


    44. eyebrow /ˈaɪ.braʊ/  - lông mày
  45. eyelid /ˈaɪ.lɪd/  - mi mắt
  46. eyelashes /ˈaɪ.læʃis/  - lông mi
  47. iris /ˈaɪ.rɪs/  - mống mắt
  48. pupil /ˈpjuː.pəl/  - con ngươi

   

   

  The Foot - Chân

   


  49. ankle /ˈæŋ.kļ/  - mắt cá chân
  50. heel /hɪəl/  - gót chân
  51. instep /ˈɪn.step/  - mu bàn chân
  52. ball /bɔːl/  - xương khớp ngón chân
  53. big toe /bɪg təʊ/  - ngón cái
  54. toe /təʊ/  - ngón chân
  55. little toe /ˈlɪt.ļ təʊ/  - ngón út
  56. toenail /ˈtəʊ.neɪl/  - móng chân

   

   

  The Internal Organs - Các bộ phận bên trong

   


  57. brain /breɪn/  - não
  58. spinal cord /spaɪn kɔːd/  - dây thần kinh
  59. throat /θrəʊt/  - họng, cuống họng
  60. windpipe /ˈwɪnd.paɪp/  - khí quản
  61. esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/  - thực quản
  62. muscle /ˈmʌs.ļ/  - bắp thịt, cơ
  63. lung /lʌŋ/  - phổi
  64. heart /hɑːt/  - tim
  65. liver /ˈlɪv.əʳ/  - gan
  66. stomach /ˈstʌm.ək/  - dạ dày
  67. intestines /ɪnˈtes.tɪns/  - ruột
  68. vein /veɪn/  - tĩnh mạch
  69. artery /ˈɑː.tər.i/  - động mạch
  70. kidney /ˈkɪd.ni/  - cật
  71. pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/  - tụy, tuyến tụy
  72. bladder /ˈblæd.əʳ/  - bọng đái

  Nhắn tin cho tác giả
  Phan Thanh Tân @ 10:05 27/10/2010
  Số lượt xem: 2008
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Ngọc Anh)
  Avatar

  Chúc thầy đón chào ngày NGVN thật vui nhé!!!

   
  Gửi ý kiến

  ONLINE ENGLISH GRAMMAR

  TIN TỨC TỔNG HỌP MỚI CẬP NHẬT