TIME WAITS FOR NO ONE

DỊCH TRANG NÀY

Cambridge Dictionary

TỪ ĐIỂN ONLINE

TRẮC NGHIỆM T.A

"TRÌNH ĐỘ A
TRÌNH ĐỘ B
TRÌNH ĐỘ C

Tài nguyên thư viện

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Thanh Tân-0905.59.79.39)

LIÊN KẾT WEBSITES

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHÁCH GHÉ THĂM

  TIN MỚI CẬP NHẬT

  Luyện thi FCE, speaking online

  Free Practice Tests for learners of English
  The following practice tests are at B2 level: The ability to express oneself in a limited way in familiar situations and to deal in a general way with nonroutine information.All practice tests at this level
  About FCE Reading 1 Reading 2 Reading 3
  Use of English 1: Use of English 2 Use of English 3 Use of English 4
  Listening 1 Listening 2 Listening 3 Listening 4
  writing 1 writing 2. Grammar test FEC Listening test

  Chào mừng quý vị đến với website của Phan Thanh Tân

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thanh Tân (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:17' 16-04-2011
  Dung lượng: 3.2 MB
  Số lượt tải: 260
  Số lượt thích: 0 người
  NINH THUAN EDUCATION AND TRAINING SERVICE
  8B
  NINH SON ETHNIC MINORITY BOARDING SCHOOL
  Teacher: Phan Thanh Tân
  WELCOME TO OUR CLASS
  Period: 96
  Unit 16:
  INVENTIONS
  Getting started + Listen and Read
  I. GETTING STARTED:
  a)
  b)
  c)
  d)
  e)
  Match these stages in the development of paper with the correct pictures.
  A. Five thousand years ago, the Egyptians wrote on a plant called papyrus.
  B. A Chinese official made paper from wood pulp in the year 105.
  C. The Japanese learned how to make paper in the seventh century.
  D. In 768, Arabs learned about papermaking from Chinese prisoners.
  E. The first papermaking machine was invented in the late 1700s by a Frenchman.
  a)
  b)
  c)
  d)
  e)
  Match these stages in the development of paper with the correct pictures.
  a)
  b)
  d)
  c)
  A. Five thousand years ago, the Egyptians wrote on a plant called papyrus.
  B. A chinese official made paper from wood pulp in the year 105.
  C. The Japanese learned how to make paper in the seventh century.
  D. In 768, Arabs learned about papermaking from Chinese prisoners.
  E. The first papermaking machine was invented in the late 1700s by a Frenchman.
  e)
  Năm ngàn năm trước, một người Ai cập đã viết trên một loại cây gọi là cây cói giấy
  Vào năm 105, một viên quan người Trung Quốc đã làm ra giấy từ bột gỗ.
  Người Nhật học cách làm giấy từ thế kỷ thứ 7
  Năm 768 người Ả Rập học được cách làm giấy từ các tù nhân Trung Quốc
  Máy làm giấy được người Pháp phát minh vào cuối những năm 1700
  Period: 103
  Unit 16:
  INVENTIONS
  Getting started + Listen and Read
  I. GETTING STARTED:
  II. LISTEN AND READ:
  Friday, April 15, 2:00:25 PM
  II. LISTEN AND READ -
  Tim jones, Hoa’s American pen pal, is visiting a chocolate factory with his class and his teacher, Mrs. Allen. Mr. Roberts, the factory foreman, is showing them around.
  Mr. Roberts:
  Tim:
  Sam:
  Mrs. Allen:
  Mr. Roberts:
  Mr. Roberts:
  This is where the cacao beans are stored. Now follow me and I’ll show you the first step in the manufacturing process.
  Sam, what do you think this button is for?
  I have no idea.
  Tim! Sam! Come here.
  Children, don’t touch that button! Now, the beans are washed, weighed, and cooked here.
  Tim, come and stand beside me. I told you to behave!
  After the shells are removed, the beans are crushed and liquified. Cocoa butter is added, along with sugar, vanilla and milk. Then the mixture is ground, rolled and poured into molds.
  It looks delicious.
  Can we taste any?
  Yes, there’s some beside the conveyor belt.
  Mrs. Allen:
  Mr. Roberts:
  Tim:
  Sam:
  1. Practice the dialogue with a partner.
  Friday, April 15, 2:03:27 PM
  Period: 103
  Unit 16:
  INVENTIONS
  Getting started + Listen and Read

  I. Getting started:
  II. Listen and read:
  * New words:
  - manufacture /,mænju`fæktʃə/ (v) :
  - Process /proses/ (n) :
  - Crush /krʌʃ/ (v) :
  - Liquify /`likwifai/ (v) :
  - mold /mould/ (n) :
  - grind - ground – ground /graind/ (v):
  - conveyor-belt /kən`veiə - belt / (n) :
  * Passive form:
  Ex: The cacao beans are stored.
  S + Be + PP
  sản xuất, chế biến
  qui trình, quá trình
  nghiền nát
  Làm cho thành nước, thành chất lỏng
  xay nhỏ
  cái khuôn đúc
  Băng tải, băng truyền
  * Structures:
  II. LISTEN AND READ -
  Tim jones, Hoa’s American pen pal, is visiting a chocolate factory with his class and his teacher, Mrs. Allen. Mr. Roberts, the factory foreman, is showing them around.
  Mr. Roberts:
  Tim:
  Sam:
  Mrs. Allen:
  Mr. Roberts:
  Mr. Roberts:
  This is where the cacao beans are stored. Now follow me and I’ll show you the first step in the manufacturing process.
  Sam, what do you think this button is for?
  I have no idea.
  Tim! Sam! Come here.
  Children, don’t touch that button! Now, the beans are washed, weighed, and cooked here.
  Tim, come and stand beside me. I told you to behave!
  After the shells are removed, the beans are crushed and liquified. Cocoa butter is added, along with sugar, vanilla and milk. Then the mixture is ground, rolled and poured into molds.
  It looks delicious.
  Can we taste any?
  Yes, there’s some beside the conveyor belt.
  Mrs. Allen:
  Mr. Roberts:
  Tim:
  Sam:
  1. Practice the dialogue with a partner.
  uuu
  Period: 103
  Unit 16:
  INVENTIONS
  Getting started + Listen and Read
  I. Getting started:
  II. Listen and read:
  * New words:
  - manufacture (v) :
   manufacturing (a) :
  - process (n) :
  - crush (v) :
  - liquify (v) :
  - mold (n) :
  - grind - ground - ground (v):
  - conveyor-belt (n) :
  2. Match the half-sentences. Then write the full
  sentences in your exercise book.
  a) The bean are cleaned
  b) Mr. Roberts thought
  c) After cooking
  d) Sugar is
  e) Mrs. Allen warned Sam
  f) A sample of chocolate
  is given.
  A. After visitors have toured the factory.
  B. to leave some chocolate for others.
  C. the cacao beans smell like chocolate.
  D. Tim and Sam were going to touch the button.
  E. before being cooked.
  F. One of the ingredients in chocolate.
  1/ Practice the dialogue.
  uuu
  Period: 103
  Unit 16:
  INVENTIONS
  Getting started + Listen and Read
  I. Getting started:
  II. Listen and read:
  * New words:
  - manufacture (v) :
   manufacturing (a) :
  - process (n) :
  - crush (v) :
  - liquify (v) :
  - mold (n) :
  - grind - ground - ground (v):
  - conveyor-belt (n) :
  2. Match the half-sentences. Then write the full
  sentences in your exercise book.
  a) The bean are cleaned
  b) Mr. Roberts thought
  c) After cooking
  d) Sugar is
  e) Mrs. Allen warned Sam
  f) A sample of chocolate is
  given.
  A. After visitors have toured the factory.
  B. to leave some chocolate for others.
  C. the cacao beans smell like chocolate.
  D. Tim and Sam were going to touch the button.
  E. before being cooked.
  F. One of the ingredients in chocolate.
  1/ Practice the dialogue.
  a) The bean are cleaned before being cooked.
  b) Mr. Roberts thought Tim and Sam were going to touch the button.
  c) After cooking, the cacao beans smell like chocolate.
  d) Sugar is one of the ingredients in chocolate.
  e) Mrs Allen warned Sam to leave some chocolate for others.
  f) A sample of chocolate is after visitors have toured the factory.
  uuu
  Period: 103
  Unit 16:
  INVENTIONS
  Getting started + Listen and Read
  I. Getting started:
  II. Listen and read:
  * New words:
  - manufacture (v) :
   manufacturing (a) :
  - process (n) :
  - crush (v) :
  - liquify (v) :
  - mold (n) :
  - grind - ground - ground (v):
  - conveyor-belt (n) :
  Read the dialogue again and complete the following passage of chocolate manufacturing with one suitable word.
  1/ Practice the dialogue.
  2/ Listen and Read.
  a) – E b) – D c) – F
  d) – F e) – B f) – A
  First, the cacao beans are washed, weighed and (1)_______ .
  Then the shells are removed, the beans are (2)_______ and liquified.
  After that cacao butter is added, along with (3)_______ , vanilla and milk.
  (4)_______ , the mixture is ground, rolled and poured into (5)_______ and a sample of chocolate is given. You can taste.
  cooked
  crushed
  sugar
  Finally
  mold
  uuu
  Period: 103
  Unit 16:
  INVENTIONS
  Getting started + Listen and Read
  I. Getting started:
  II. Listen and read:
  * New words:
  - manufacture (v) :
   manufacturing (a) :
  - process (n) :
  - crush (v) :
  - liquify (v) :
  - mold (n) :
  - grind - ground - ground (v):
  - conveyor-belt (n) :
  * Homework:
  1/ Practice the dialogue.
  2/ Listen and Read.
  a) – E b) – D c) – F
  d) – F e) – B f) – A
   Learn new words by heart.
   Read the dialogue again and tell the chocolate manufacturing process again.
   Prepare the new lesson “ Speak + Listen”.
  Thanks for
  your
  attendance
  Good bye ,
  See you again !
  Thanks for
  your
  attendance
  Thanks for
  your
  attendance
  Teacher: Phan Thanh Tân
  Avatar
  TVM xin chúc sức khỏe chủ nhà ! Mời quý thầy gia nhập và giao lưu cùng : http://www.violet.vn/lequangduong
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  ONLINE ENGLISH GRAMMAR

  TIN TỨC TỔNG HỌP MỚI CẬP NHẬT