TIME WAITS FOR NO ONE

DỊCH TRANG NÀY

Cambridge Dictionary

TỪ ĐIỂN ONLINE

TRẮC NGHIỆM T.A

"TRÌNH ĐỘ A
TRÌNH ĐỘ B
TRÌNH ĐỘ C

Tài nguyên thư viện

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Thanh Tân-0905.59.79.39)

LIÊN KẾT WEBSITES

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHÁCH GHÉ THĂM

  TIN MỚI CẬP NHẬT

  Luyện thi FCE, speaking online

  Free Practice Tests for learners of English
  The following practice tests are at B2 level: The ability to express oneself in a limited way in familiar situations and to deal in a general way with nonroutine information.All practice tests at this level
  About FCE Reading 1 Reading 2 Reading 3
  Use of English 1: Use of English 2 Use of English 3 Use of English 4
  Listening 1 Listening 2 Listening 3 Listening 4
  writing 1 writing 2. Grammar test FEC Listening test

  Chào mừng quý vị đến với website của Phan Thanh Tân

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Ma trận hai chiều

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thanh Tân (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:44' 29-12-2009
  Dung lượng: 120.5 KB
  Số lượt tải: 23
  Số lượt thích: 0 người
  PHỤ LỤC
  Phụ lục 1
  Bảng 1. MA TRẬN HAI CHIỀU

  Môn : Tiếng Anh lớp 7
  Kỳ thi : Kết thúc học kì 1
  Đối tượng : Học sinh lớp 7
  Cấp độ : THCS
  Hai chiều của ma trận gồm:
  - Chiều trục tung : nội dung kiến thức, kỹ năng, v.v...
  - Chiều trục hoành : cấp độ tư duy (tuỳ theo tầm quan trọng của từng từng môn học, phần nội dung mà lựa chọn cấp độ tư duy phù hợp).
  Tổng số điểm cho cả bài thi cuối cùng: 100 điểm.

  Với những đặc điểm của môn học, đối tượng đánh giá như nêu ở trên, bảng ma trận hai chiều có chi tiết như sau:


  

  Recognition
  Comprehension
  Application
  Sub-total Weight
  Total
  Considerations
  
  READING SKILLS
  
  
  Global
  5
  5
  5
  15
  
  
  70-80 w
  
  
  
  
  Specific
  
  10
  5
  15
  
  
  50-60w
  
  
  
  
  Sub-total Weight
  5
  15
  10
  30
  30
  (
  
  
  
  
  LISTENING SKILLS
  
  
  Monologue
  5
  5
  
  10
  
  60-80w
  
  
  
  
  
  Dialogue
  5
  5
  
  10
  
  
  
  
  
  
  
  Sub-total Weight
  10
  10
  
  20
  20
  (
  
  3 times
  
  
  WRITING SKILLS+GRAMMAR
  
  
  Word
  5
  5
  
  10
  
  
  
  
  
  
  
  Phrase
  5
  5
  
  10
  
  
  
  
  
  
  
  Sentence
  
  10
  10
  20
  
  
  
  
  
  
  
  Paragraph
  
  5
  5
  10
  
  
  
  
  
  
  
  Sub-total Weight
  
  10
  10
  50
  50
  
  
  
  
  
  Total Weight
  
  100
  
  
  
  Phụ lục 2 Bảng 2. CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH 7 (học kì 1)
  (Dạng viết)
  Test points
  Item Number
  Section
  Item specifications
  No of items
  Examples
  Points
  
  Listening skills
  1-10
  1-5


  6-10
  Completion (form filling, …), and/or


  Q-A format
  5


  5

  Nghe và điền thông tin còn thiếu vào chỗ khuyết trong … sau.
  … (1) _____… …(5) … …; and/or
  Nghe và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau.
  Q. ___________?
  A. ___ B. ____ C. ___ D. ___
  5x2 pts
  =10pts

  5x2pts
  =10pts
  
  Reading skills
  11-25
  11-20
  General cloze procedures (text-based)
  Text length: ± 50 words long (50-60w)
  No of blanks: 10
  (grammatical and lexical words)
  10
  Đọc và điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau .
  If you live in a city, you (11)___ see many people, hear the (12)___ of traffic, and smell the pollution (13)____ cars and factories.
  11.
  12. …
  10x2 pts
  =20pts
  
  
  
  21- 25
  Question-Answer:
  text length: ± 70 words long(70-80w)
  5
  Đọc và trả lời câu hỏi sau đoạn văn dưới đây
  (A text)
  21. (Question)
  22. …
  5x2 pts
  =10pts
  
  Writing skills
  +Grammar
  26-50
  26 - 35
  Identification of error (grammatical and lexical errors)
  10
  Trong số từ/cụm từ được gạch chân ứng với chữ A, B, C, D trong các câu sau đây có lỗi. Xác định lỗi đó.
  31. One of the worst evil that the country has ever had is corruption.
  A B C D
  10x2 pts
  =20pts


  
  
  
  36 - 50
  Sentence building,
  Sentence rewriting, or
  Essay writing
  10

  5
  Sắp xếp và thực hiện các biến đổi cần thiết các từ cho sẵn thành những câu có nghĩa;
  Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi; or
  Viết 50-60 từ về kế hoạch tương lai,….
  15x2 pts
  =30pts

  
  Total
  
  
  
  
  
  100 points
  
  
  Phụ lục 3 Bảng 3. BẢNG PHÂN BỐ CÂU HỎI
  Đề kiểm tra chương 1. Lớp 7
  (Giáo trình Tiếng Anh 7, bài 1-3)

  
  Nghe
  Đọc
  Viết+NP
  Ghi chú
  
  CẤU TRÚC
  
  01
  Present simple tense
  
  
  1,2,3,4,5
  
  
   
  Gửi ý kiến

  ONLINE ENGLISH GRAMMAR

  TIN TỨC TỔNG HỌP MỚI CẬP NHẬT