TIME WAITS FOR NO ONE

DỊCH TRANG NÀY

Cambridge Dictionary

TỪ ĐIỂN ONLINE

TRẮC NGHIỆM T.A

"TRÌNH ĐỘ A
TRÌNH ĐỘ B
TRÌNH ĐỘ C

Tài nguyên thư viện

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Thanh Tân-0905.59.79.39)

LIÊN KẾT WEBSITES

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHÁCH GHÉ THĂM

  TIN MỚI CẬP NHẬT

  Luyện thi FCE, speaking online

  Free Practice Tests for learners of English
  The following practice tests are at B2 level: The ability to express oneself in a limited way in familiar situations and to deal in a general way with nonroutine information.All practice tests at this level
  About FCE Reading 1 Reading 2 Reading 3
  Use of English 1: Use of English 2 Use of English 3 Use of English 4
  Listening 1 Listening 2 Listening 3 Listening 4
  writing 1 writing 2. Grammar test FEC Listening test

  Chào mừng quý vị đến với website của Phan Thanh Tân

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Cách sử dụng câu Trực tiếp và Gián tiếp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thanh Tân (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:41' 21-04-2010
  Dung lượng: 62.5 KB
  Số lượt tải: 122
  Số lượt thích: 0 người
  LỜI NÓI TRỰC VÀ GIÁN TIẾP
  (Dicrect and Indirect Speeches)
     
  1. Giới thiệu: Trong lời nói trực tiếp, chúng ta ghi lại chính xác những từ, ngữ của người nói  dùng. Lời nói trực tiếp thường được thể hiện bởi: các dấu ngoặc kép "   " -  tức là lời nói đó được đặt trong dấu ngoặc. 
  Ví dụ:   1- He said, “I learn English”.
              2- "I love you," she said.
  2. Những thay đổi trong lời nói Trực và Gián tiếp:
              2.1 Đổi thì của câu:
            Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ (các thì xuống cấp):
   
  Thì trong Lời nói trực tiếp
  Thì trong Lời nói gián tiếp
  
  - Hiện tại đơn
  - Hiện tại tiếp diễn
  - Hiện tại hoàn thành
  - Hiện tại hoàn thành TD
  - Quá khứ đơn
  - Quá khứ hoàn thành
  - Tương lai đơn
  - Tương lai TD
  - Is/am/are going to do
  - Can/may/must do
  - Quá khứ đơn
  - Quá khứ tiếp diễn
  - Quá khứ hoàn thành
  - Quá khứ hoàn thành TD
  - Quá khứ hoàn thành
  - Quá khứ hoàn thành (không đổi)
  - Tương lai trong quá khứ
  - Tương lai TD trong quá khứ
  - Was/were going to do
  - Could/might/had to do
   
  
  Hãy xem những ví dụ sau đây:
   
  He does
  He is doing
  He has done
  He has been doing
  He did
  He was doing
  He had done
  He will do
  He will be doing
  He will have done
  He may do
  He may be doing
  He can do
  He can have done
  He must do/have to do
  He did
  He was doing
  He has done
  He had been doing
  He had done
  He had been doing
  He had done
  He would do
  He would be doing
  He would have done
  He might do
  He might be doing
  He could do
  He could have done
  He had to do
  

             2.2 Các thay đổi khác:
  a.      Thay đổi Đại từ
              Các đại từ  nhân xưng và đại sở hữu khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp thay đổi như  bảng sau:
   ĐẠI TỪ
  CHỨC NĂNG
  TRỰC TIẾP
  GIÁN TIẾP
  

   
  Đại từ
  nhân xưng

  Chủ ngữ
   
  I
  he, she
  
  
  
  we
  they
  
  
  
  you
  they
  
  

  Tân ngữ
   
  me
  him, her
  
  
  
  us
  them
  
  
  
  you
  them
  

   
  Đại từ
  sở hữu

  Phẩm định
   
  my
  his, her
  
  
  
  our
  their
  
  
  
  your
  their
  
  

  Định danh
   
  mine
  his, her
  
  
  
  ours
  theirs
  
  
  
  yours
  theirs
  
             Ngoài quy tắc chung về các thay đổi ở đại từ được nêu trên đây, bạn cần chú ý đến các thay đổi khác liên quan đến vị trí tương đối của người đóng vai trò thuật lại trong các ví dụ sau đây

   Ví dụ:   Jane, "Tom, you should listen to me."
  + Jane tự thuật lại lời của mình:
              I told Tom that he should listen to me.
   + Người khác thuật lại lời nói của Jane
              Jane told Tom that he should listen to her
   + Người khác thuật lại cho Tom nghe:
               Jane told you that he should listen to her.
   + Tom thuật lại lời nói của Jane
              Jane told me that I should listen to her.
   b.      Các thay đổi ở trạng từ không gian và thời gian:

  Trực tiếp
  Gián tiếp
  
  This
  That
  These
  Here
  Now
  Today
  Ago
  Tomorrow
  The day after tomorrow
  Yesterday
  The day before yesterday
  Next week
  Last week
  Last year
  That
  That
  Those
  There
  Then
  That day
  Before
  The next day / the following day
  In two day’s time / two days after
  The day before / the previous day
  Two day before
  The following week
  The previous week / the week before
  The previous year / the year before
  
  Ví dụ:
  Trực tiếp:          "I saw the school-boy here in this room today."
  Gián tiếp:          She said that she had seen the school-boy there in that room that day.
   
  Trực tiếp:          "I will read these letters now."
  Gián tiếp:          She said that she would read those letters then.
   
              Ngoài
   
  Gửi ý kiến

  ONLINE ENGLISH GRAMMAR

  TIN TỨC TỔNG HỌP MỚI CẬP NHẬT